Statens havarikommisjon advarer mot feil beltebruk

Feil bruk av bilbelte forårsaker langt flere alvorlige skader enn det som tidligere har vært kjent. Sammen med Traumesenteret ved Oslo universitetssykehus Ullevål ber Statens havarikommisjon alle være mer bevisst på å bruke bilbeltet riktig.

0
567

Vi har undersøkt flere bilulykker hvor feil bruk av belte har forverret passasjerskadene. Den vanligste feilen er at den nedre delen av beltet ligger for høyt opp på magen og at det ikke er tilstrekkelig etterstrammet. Når kollisjonen er et faktum, går beltet inn i den bløte delen av magen og forårsaker store skader, advarer avdelingsdirektør for Veiavdelingen i Statens havarikommisjon for transport, Rolf Mellum.

Se info film.

Informasjon om betydning av riktig bruk av belte er nødvendig 

Andelen førere og passasjerer i bil som bruker bilbelte er nå høy etter langsiktig og godt påvirkningsarbeid. Risikoen for alvorlige skader i ulykker og kollisjoner er derfor redusert betydelig. SHTs undersøkelser viser imidlertid at det er potensiale for å redusere antall alvorlig skadde ytterligere gjennom økt fokus også på riktig bruk av beltene.

Vår erfaring er at det er stor uvitenhet om betydningen av riktig beltebruk. I de fleste nyere biler sier bilens varslingssystemer ifra dersom bilbeltet ikke er festet i låsen når du kjører, men det gis ingen tilbakemelding på om beltet sitter riktig plassert mot kroppen. En utfordring er også at du ikke får noen tilbakemelding på betydningen av dette før du trenger beskyttelsen i en kollisjon. Da er det for sent, sier Mellum.

Han har følgende råd å gi for riktig beltebruk:

– Bilbeltet skal ligge tett inntil kroppen. Legg det derfor under tykke klær eller ta disse av deg. Sørg for at den nedre delen av beltet ligger helt nede over hoftene og etterstram beltet med hånden. Det er også viktig at den øvre delen av beltet ligger nærmest mulig halsen. Gjør den ikke det kan du risikere å skli ut av beltet ved en kollisjon. Sørg derfor for at bilbeltets høydejustering ikke er for lav.

Feil og riktig illustrasjon

Økning de siste 10 årene – tror mørketallene er høye

Mens antall drepte i trafikken har gått kraftig ned de siste ti årene, er nedgangen i antall hardt skadde på langt nær like kraftig, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Funn fra Statens havarikommisjons undersøkelser og Traumesenteret på Ullevål Sykehus viser at deler av dette skadebildet kan skyldes såkalte traumatiske belteskader forårsaket av feil beltebruk.

Båre

De siste 10 årene har vi nok sett et 40-talls skader der feil beltebruk forårsaker store skader på bukvegg og indre organer. Mørketallene er trolig høye. Det er ikke nok at du kjører med belte. Det må også være riktig satt på, påpeker professor Tina Gaarder ved avdeling for traumatologi ved Oslo universitetssykehus (OUS).

De har behandlet et stort antall passasjerer som har blitt påført disse skadene.

Avdeling for traumatologi OUS Ullevål er nå i gang med en egen gjennomgang hvor de søker å kartlegge omfanget og konsekvensene ved feil beltebruk.

Det er viktig for trafikantene, men også for de medisinske miljøene i Norge, å bli gjort oppmerksom på traumatiske bilbelteskader. Per i dag er vårt klare inntrykk at dette er relativt ukjent. Det fører igjen til at det ikke letes etter på sykehusene og kan føre til forsinket diagnose og behandling, sier Gaarder.

Råder til å intensivere informasjonsarbeidet

Statens havarikommisjon for transport har undersøkt flere ulykker hvor feil beltebruk har vært en medvirkende dødsårsak eller har forårsaket til dels alvorlige skader. I 2012 ble temarapporten «Sikkerhet i bil» fra åtte ulykker publisert. Dette var også tema i en ulykke i Troms hvor tre personer omkom i en frontkollisjon mellom en personbil og en større SUV med campingvogn i 2017. Feil bilbeltebruk er også en aktuell problemstilling i en undersøkelse som fortsatt pågår.

Tekniske funn sett i sammenheng med obduksjonsrapporter, pasientopplysninger og medisinske vurderinger har gjort det mulig å forklare sammenhengen mellom feil beltebruk og påfølgende personskader.

Selv i kollisjoner med høy energi ser vi at nyere biler opprettholder overlevelsesrom inne i kupeen. Da er det helt avgjørende at sikkerhetsutstyret inni bilen blir brukt riktig for å utnytte denne sikkerheten, sier Mellum.

I begge de utgitte rapportene har Staten vegvesen og aktuelle trafikksikkerhetsorganisasjoner gitt sikkerhetstilrådinger som anbefaler «å intensivere et arbeid som kan forsterke trafikantenes kunnskap om og betydningen av riktig bruk av sikkerhetsutstyr i bil».

Statens havarikommisjon for transport håper nå både myndigheter, organisasjoner og bilprodusenter tar ansvar og informerer om farene ved feil beltebruk.

Noen utvalgte varer