Gode nyheter for koronasmittede

Hvis du har hatt korona uten å ha vært innlagt på sykehus, bør du ikke bekymre deg for mye om alvorlige senskader, er konklusjonen i omfattende dansk undersøkelse.

0
593

En ny dansk undersøkelse gir grunn til optimisme.

Studien viste at det er lite komplikasjoner hos dem som har hatt covid-19 uten å ha vært innlagt, konkluderer overlege Anne Hege Aamodt ved nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus.

Hun leder den nasjonale norske nevro-covid-studien.

Siden den danske undersøkelsen er stor, gir den et godt bilde av omfanget av helseplager i etterkant av koronainfeksjon, mener hun.

Ingen alvorlige senskader

En positiv koronatest kan bety at du vil oppleve trøtthet, hukommelsessvikt eller manglende luktesans.

For de fleste er dette uttrykk for mer vanlige og generelle symptomer som kan henge i litt ekstra etter selve infeksjonen, men også da er det vanlig at det går over etter få uker.

Resultatene fra Danmark samsvarer godt med erfaringene fra Norge.

Stor studie

De danske forskerne så på hvordan det gikk med rundt 10.500 dansker som testet positivt for korona i perioden mars-mai 2020. Disse ble fulgt fra 14 dager etter smitten og seks måneder fram.

Det som er spesielt med denne studien er at de har utelatt personer som var innlagt på sykehus. Mange studier har fokusert på pasienter som har vært innlagt på sykehus.

Men rundt 95 prosent av de smittede har ikke vært innlagt. Det gjelder både i Danmark og Norge.

Studien så på hvor mange i denne gruppen som hadde alvorlige senskader etter et halvt år.

Slik ble undersøkelsen gjort

Cirka 10.500 dansker som testet positivt for covid-19 fra mars til mai i fjor er med i undersøkelsen.

Personer som har vært innlagt på sykehus er ikke med. 

De smittede ble fulgt fra 14 dager etter smitten og seks måneder fram.

Det ble undersøkt om man hadde startet med ny reseptbelagt medisin eller om man hadde hatt kontakt med sykehus eller lege. 

De smittede er sammenlignet med cirka 80.000 dansker, som hadde testet negativt for covid-19 i samme tidsperiode. 

De aller fleste blir helt friske igjen

Tidligere studier har vist at rundt 10 prosent får senfølger som trøtthet, konsentrasjonsvansker eller manglende luktesans i noen uker.

Den danske studien viste at de som hadde vært koronasmittet brukte mer astmamedisin og hadde rundt 20 prosent mer kontakt med lege sammenlignet med ikke-smittede.

Dette var altså i perioden etter at de var friske fra koronaviruset.

Men i løpet av et halvt år fikk ikke denne gruppene flere senskader enn kontrollgruppen som ikke hadde hatt korona.

Konklusjonen er at mild korona sjelden gir alvorlige senskader. Mange er bekymret for kroniske senskader selv om man «bare» har vært smittet. Men det er ikke noe som tyder på at det er særlig vanlig. De aller fleste med et mildt forløp får ingen eller få alvorlige senskader. Det må være betryggende, særlig for yngre mennesker der smitten nå øker, sier Reimar W. Thomsen til Danmarks Radio.

Han er overlege ved Aarhus universitetssykehus og en av forfatterne bak studien som er publisert i anerkjente The Lancet.

Han sier flere undersøkelser er satt i gang for å få presise tall.

En kan ikke bruke studien til å si at mild korona ikke betyr noe. Det kan saktens bety noe for livskvaliteten for de kanskje 10 prosentene som får senfølger som langvarig trøtthet eller tap av luktesans. Men det er ikke livstruende og alvorlig, og de aller fleste blir helt friske igjen.

Dette er de vanligste symptomene

Fagdirektør Frode Forland på Folkehelseinstituttet sier de fortsatt mangler mye kunnskap om langtidseffekter av gjennomgått covid-19-infeksjon, og at denne studien er viktig. Både med tanke på hvor omfattende den er og nærheten til Norge.

Det er mange små og metodisk svake studier som er publisert. Men dette er en stor studie, med en kontrollgruppe, og fra et land som det er naturlig å sammenligne seg med, sier Forland til NRK.

Han mener resultatene fra denne studien trolig også er gyldige for Norge.

–FHI har også sett på behovet for helsetjenester etter gjennomgått koronainfeksjon, og vi finner at det er få av dem som har hatt milde symptomer som har langtidsplager som trenger oppfølging av helsetjenesten. For dem som har vært innlagt med alvorlig sykdom, er det flere som melder om langtidseffekter.

Har folk som ikke har vært sykehusinnlagt med covid-19 grunn til å frykte senskader?

Trolig i relativt liten grad. FHI har også gjort en oppsummering av foreliggende kunnskap om dette temaet. Det er få gode studier om langtidseffekter blant dem som har hatt mild sykdom, men resultatene trekker i samme retning som den danske studien.

Hva bør man følge med på, og hva kan man gjøre?

–De mest vanligste symptomene er tretthet, nedsatt smak- og luktesans og tung pust. Dersom man har vedvarende plager med dette etter en koronainfeksjon, bør man ta kontakt med sin fastlege, svarer Forland.