Fire av ti voksne har problemer med magen og tarmen

Sykdommer som irritabel tarm og forstoppelse er utbredt i verden, viser en spørreundersøkelse fra 33 land. Plager i fordøyelsessystemet er vanlig, fra spiserør til endetarm. Mer enn 73 000 personer over 18 år svarte på spørsmål om symptomer som halsbrann, vondt i magen og diaré.

0
590

Flest har plager i nedre del av systemet, for eksempel forstoppelse eller irritabel tarm (IBS), der den som rammes ofte får diaré, forstoppelse eller luftplager.

Smerter og sure oppstøt

Litt lenger opp i kroppen er dyspepsi ganske utbredt, typisk kjennetegnet av smerter i mellomgulvet og en følelse av å være oppblåst, eller kvalme og sure oppstøt.

Funksjonelle mage-tarmlidelser er et samlebegrep for sykdommer i mage og tarm uten kjente årsaker.

Sykdommer som cøliaki og kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er ikke med i denne store sykdomsgruppa.

De vanligste mage-tarmlidelsene

I 26 av de 33 landene.

  • Forstoppelse: 12 prosent
  • Dyspepsi: 7 prosent
  • Smerter i endetarmen: 6 prosent
  • Irritabel tarm: 4 prosent

Flest kvinner har plager

Forskerne vet lite om utbredelsen av funksjonelle mage-tarmlidelser i verden. Dette er den første studien som stiller samme spørsmål i mange land.Spørsmålene er basert på diagnosekriterier, men avdekker ikke om deltakerne faktisk har diagnosene.

Svarene tyder på at sykdommene rammer flest kvinner. Det har også tidligere undersøkelser vist.

Annenhver kvinne er plaget, mot litt flere enn hver tredje mann.

Det ser ut til å bli færre mage-tarmlidelser med alderen.

Dårligere livskvalitet

De som har mage-tarmlidelser, går oftere til legen og bruker mer medisiner.

Selv om noen bare har bare milde plager, opplever de jevnt over dårligere livskvalitet. Men de fleste ligger midt på treet, med eller uten sykdommer.

Mage-tarmlidelsene utgjør dermed et betydelig helseproblem, konkluderer forskerne.

De stilte en rekke spørsmål om deltakernes liv. I neste runde håper de å finne ut om det er noen sammenheng mellom funksjonelle mage-tarmlidelser og for eksempel kosthold, hygiene, økonomi, utdanning, psykisk og fysisk helse eller infeksjoner.

Pinlig å snakke om?

I 24 av landene svarte deltakerne på et spørreskjema på nett. I sju land intervjuet forskerne dem i stedet på grunn av dårlig internettilgang, og i to land gjorde de begge deler.

Mens 41 prosent la ut om plagene sine over nettet, var det bare 21 prosent som fortalte om symptomer ansikt til ansikt.

– Vi vet ikke hvorfor det er en forskjell, men en grunn kan være at man synes det er pinlig å fortelle om symptomer fra mage og tarm til noen som sitter foran en og at man derfor underrapporterer sammenlignet med om man svarer anonymt i et nettskjema, sier forsker Magnus Simrén i en pressemelding fra Göteborgs universitet.

Vi kan nok stole mer på svarene på nett, ifølge forskerne, fordi deltakerne representerer befolkningen i landene. Det gjør ikke intervjuundersøkelsene.

Det er også noen forskjeller i svarene blant landene som svarte over internett, uten at forskerne vet helt hva det skyldes.

Strengere diagnose for irritabel tarm

Hvor utbredte sykdommene er, kommer også an på hva som regnes som sykdom. De nye diagnosekriteriene for irritabel tarm er strengere enn de gamle.

Før var ubehag i magen to–tre ganger i måneden, sammen med andre symptomer, nok til å få diagnosen. Nå må du ha vondt i magen hver uke.

Mens ti prosent av deltakerne trolig har IBS ifølge de gamle kriteriene, er det bare fire prosent som oppfyller de nye.


Disse 33 landene var med i spørreundersøkelsen:

Argentina, Australia, Bangladesh, Belgia, Brasil, Canada, Colombia, Egypt, Frankrike, Ghana, Nederland, India, Indonesia, Iran, Israel, Italia, Japan, Kina, Malaysia, Mexico, Nigeria, Polen, Romania, Russland, Singapore, Spania, Storbritannia, Sverige, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland og USA.


Noen utvalgte varer