spot_img

Vanlige medisiner kan gjøre influensaviruset mer aggressivt

Mange av oss bruker medisiner i det daglige liv. Nå har forskere funnet ut at flere av dem kan påvirke hvordan influensaviruset slår ut i kroppen vår. Hvert år dør omtrent tusen nordmenn som følge av influensa.

Forskere ved NTNU har oppdaget at diverse medisiner kan påvirke hvordan viruset oppfører seg i kroppen din.

Noen typer fører til at viruset blir mer aktivt, mens andre demper symptomene.

Det er viktig å kartlegge dette. Dersom man har en pasient med influensa, som også bruker noen av medisinene vi har identifisert, bør man kanskje vurdere om disse i det hele tatt skal gis under sykdommen.

Les mer/kjøp; Lille Anne QCPR

Ned på cellenivå

Det er ofte den eldre garde som dør av et influensavirus. Mange av disse bruker også andre medisiner for ulike plager. Og nettopp derfor var det viktig å finne nye svar.

Og for å finne dem, måtte forskerne ned på cellenivå.

Ved å identifisere virkestoffer i en rekke medisiner, fant man at flere av dem reagerer med det som kalles influensa-A-virus.

Disse virkestoffene kan forandre hvordan viruset reagerer med cellene våre.

Vi ser at en del av de forsvarssystemene man har mot virusinfeksjoner blir påvirket av ulike medisiner. Dette kan slå negativt ut ved en influensa, sier Magnar Bjørås, professor ved det medisinske fakultetet ved NTNU. Og medisinene det er snakk om, er godt brukt av mange.

Les mer/kjøp; Threshold IMT

Høyt blodtrykk, vitaminmangel og kolesterol

Dersom du bruker medisiner mot høyt blodtrykk, hjertesvikt, kolesterol eller for å behandle mangel av vitamin B12, kan du være blant dem som får en annerledes reaksjon ved et influensatilfelle.

Men foreløpig vet ikke forskerne hvilke medisiner som gjør hva, eller hvor aktive de faktisk er når det kommer til dødsfall.

En vet ikke hvordan de ulike medisinene virker inn på sykdomsforløpet og dødsraten for disse pasientene. Vår hypotese er basert på forsøk med datamodeller og i laboratoriet, sier professor Denis Kainov. Han jobber ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.

Forskerne på prosjektet mener funnene gir godt grunnlag for å undersøke problematikken videre.

Les mer/kjøp; Verdens mest selgende hjertestarter

Trenger å teste ut på folk

Steinar Madsen er hjertespesialist og medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Han synes funnene er interessante. Men mener vi må være forsiktige med å trekke forhastede konklusjoner.

Dette er laboratoriefunn. Veldig mange legemidler påvirker virus i slike forsøk. Men disse funnene må bli bekreftet, eller eventuelt avkreftet. Det gjør man gjennom undersøkelser av pasienter, sier Madsen.

Over 900.000 nordmenn bruker i dag medisiner mot høyt blodtrykk.

Bør folk være bekymret for at medisiner kan påvirke virus og gjøre dem mer aggressive?

Nei, det er ikke noe grunnlag for det, utfra de foreløpige funnene. Det er veldig viktig å understreke at folk ikke bør kutte ut medisiner uten å ha snakket med fastlegen sin først.

Related articles

spot_img

Share article

spot_img

Siste nytt

spot_img
spot_img