spot_img

Kan være livreddende at legen kjenner deg

Hvor lenge du har beholdt fastlegen din påvirker behovet for sykehusinnleggelse og dødelighet.

En ny Studien slår fast at pasienter som har hatt samme fastlege i mer enn 15 år har 25 prosent lavere dødsrisiko enn de som har hatt samme fastlege i ett år eller mindre.

Tilsvarende har de 28 prosent mindre sannsynlighet for å bli akutt innlagt på sykehus. Dataen ble samlet inn i tidsperioden 2015-2018, og følgende registrere ble brukt:

  • SSB
  • KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner)
  • Pasientregisteret
  • Fastlegeregisteret
Les mer/kjøp; HLR brett

Ser en tydelig sammenheng


Hogne Sandvik er fastlege ved Morvik legekontor og er hovedforfatteren av studien, som nylig ble publisert i British Journal of General Practice. I forbindelse med offentliggjøringen uttalte han følgende:

«Det kan være livreddende å bli behandlet av en lege som kjenner deg. Hvis du mister en fastlege du har hatt i mer enn 15 år, så øker risikoen for akuttbehandlingsbehov eller dødsfall drastisk det påfølgende året.»

Han utdyper at til tross for at tallene kanskje ikke er revolusjonerende, så burde de få konsekvenser i fastlege-debatten.

Dette er en undersøkelse hvor vi har sett på om kontinuitet hos fastlegen har noen betydning – altså at man har hatt samme fastlege i mange år. Det vi har sett på er om det har betydning for bruk av legevakt, akutt innleggelse på sykehus og for død.

Vi har fra nasjonale registrere fått opplysninger om hvor lenge hver pasient har hatt sin fastlege. Vi har så justert disse analysene for mange faktorer som kan påvirke resultatet, og etter at vi har gjort det ser vi en klar og tydelig sammenheng ved at de som har hatt samme fastlege lenge bruker legevakten mindre, blir sjeldnere akutt innlagt på sykehus, og har en mindre dødelighet. Utslagene er større jo lenger de har hatt samme fastlege.

Les mer/kjøp; Lille Anne QCPR

Kan forhindre unødvendige undersøkelser


Sandvik beskriver at dette har ledet teamet til å tro at det er en klar årsakssammenheng.

Altså det at du har hatt samme fastlege lenge ikke har de samme behovene for å bruke akutthjelp som de som ikke er i den kategorien.

– Det er ikke så overraskende. Snakker vi om en lege som kjenner pasienten godt, er det større sjanse for at nye symptomer blir fanget opp, og man kan i større grad forhindre unødvendige undersøkelser og behandlinger som kan bli igangsatt av en lege som ikke kjenner pasienten godt.

En rekke variabler ble inkludert i analysen for å korrigere resultatene. Faktorer som alder, kjønn, etnisitet, utdannelse og bosted ble inkludert. Frekvensen av fastlegebesøk og sykelighet ble registrert i årene 2015-2017.

Sandvik forteller at til tross for at dette ikke på noen måte er et revolusjonerende fenomen, så har det antageligvis ikke blitt påvist så tydelig som med disse tallene.

Les mer/kjøp; Threshold IMT

Mener det bør få konsekvenser 


Dette mener han igjen går rett inn i fastlegedebatten som stadig herjer, og at så tydelige funn burde få konsekvenser i en allerede betent debatt.

Nylig ble det rapportert at 85 prosent av kommunene i Norge i dag sliter med å rekruttere fastleger. En gjennomsnittlig fastlege jobber 56 timer i uka, og 100.000 nordmenn er uten fastlege i dag. Det fortalte leder av Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev samtidig.

Dette går rett inn i fastlegekrise-debatten. Selvsagt tyder alt på at dersom man fikk tilført mer ressurser til fastlegeordningen, vil man kunne spare kostander i sykehusene og liv. Jeg håper at dette kan brukes direkte inn i diskusjonen, sier Sandvik

Related articles

spot_img

Share article

spot_img

Siste nytt

spot_img
spot_img