spot_img

En av fem nordmenn har tinnitus

Hver femte nordmann har tinnitus. Når du har tinnitus opplever du å høre lyd som ikke kommer fra en lydkilde rundt deg. Det er svært vanlig å oppleve tinnitus. For de fleste varer det kort og er lite sjenerende, men noen blir så plaget av tinnitus at det reduserer livskvaliteten vesentlig.

Symptombilde

Opplevelsen av tinnitus er unik fra person til person. Noen har tinnitus i ett øre, andre har i begge ørene eller et udefinerbart sted i hodet.

Vanlige beskrivelser av tinnitus er en susende, fresende, ringende eller plystrende lyd. Andre beskriver det som lyden av gresshopper, metall, sekkepiper, summing eller vann som renner.

For info/kjøp:AcuFriend

Tilleggsplager ved tinnitus

Vanlige tilleggsplager ved tinnitus er:

  • søvnproblemer
  • konsentrasjonsvansker
  • nedsatt hukommelse
  • forskjellig grad av nedstemthet, depresjon, uro, angst
  • forskjellige stressymptomer som hodepine, muskelspenninger, muskelsmerter
  • irritabilitet og lav toleranseterskel

Mange klarer å mestre tinnitus over tid, men en del er så plaget at de søker behandling.

Det er ingen klar sammenheng mellom styrke på tinnitus og hvor store plager du har. En del kommer inn i en negativ sirkel hvor de ikke ønsker å lytte til tinnitus, men likevel ikke klarer å la være. Plagene kan da påvirke og forsterke hverandre, i tillegg til å forverre selve årsaken til problemene.

Irritasjon, negative tanker, tretthet, nedstemthet og stress påvirker evnen til å være konsentrert, uansett om du har tinnitus eller ikke. Gjennom å redusere stress og spenning kan du øke konsentrasjonsevnen. Det finnes også ulike metoder for å trene opp konsentrasjonsevnen.

Et hørselstap kan være årsaken til at tinnitus oppstår. Går du med et ubehandlet hørselstap over tid, kan det bidra til å opprettholde negative kroppslige reaksjoner på tinnitus.

For mer info/kjøp: Lille Anne QCPR

Behov for helsehjelp

Akutt tinnitus

Perioden fra tinnitus oppstår til cirka tre måneder frem i tid kalles akutt tinnitus. Akutt tinnitus kan utløse kroppslige stressreaksjoner. Kunnskap om tinnitus og konkrete øvelser for å roe ned stress i kroppen er nyttig.

I akuttfasen er søvn viktig. Dersom det er vanskelig å sovne eller du våkner mye om natten uten å få sove igjen, bør du oppsøke lege for hjelp.

Tinnitus endrer seg over tid og en akutt fase vil gå over i en roligere fase. Det er viktig å unngå fullstendig stillhet i denne perioden.

Kontakt lege hvis du opplever akutt tinnitus i kombinasjon med ensidig hørselstap og svimmelhet, hodepine, smerte eller renning fra øret.

Årsaker

Tinnitus er ikke en sykdom, men kan være et symptom på skade eller sykdom. Lydene du hører når du har tinnitus kommer utelukkende fra ditt eget nervesystem.

Ofte kan det være vanskelig å knytte en spesiell hendelse til at tinnitus oppstår, men mange kan oppleve tinnitus en kort periode etter å ha oppholdt seg i støy, for eksempel etter en konsert.

De vanligste årsakene til tinnitus er:

  • alder
  • hørselstap
  • ulike skader i hode- og nakkeregionen
  • endringer i livet som har gitt stress

Kunnskap om hjernen og hvordan hørselssystemet arbeider, er viktig i forståelsen av tinnitus. Via våre sanser utsettes vi kontinuerlig for sanseinntrykk. De fleste inntrykk behandles automatisk, basert på tidligere erfaringer. Vi skal reagere dersom kroppen registrerer ukjente signal. Dette er en del av vårt overlevelsesinstinkt. Vi klarer å reagere fordi det oppstår en stressreaksjon i kroppen. Disse styres av ubevisste prosesser. Vi kan godt tåle en kortvarig stressreaksjon, men over tid kan det gi grunnlag for plager.

For mer info/kjøp: ShockLink

Behandling

Utredning og behandling av tinnitus starter med en generell helseundersøkelse hos fastlege eller bedriftslege. Dersom legen ikke finner underliggende alvorlig sykdom, kan situasjonen avdramatiseres. Det er viktig at du får god og riktig informasjon i akuttfasen, slik at tinnitus ikke befester seg og blir et større problem enn den behøver å bli.

Dersom du har søvnproblemer, er det viktig at du får råd og veiledning knyttet til denne problematikken. Har du kroniske muskelplager og spenninger i kroppen, kan du få god hjelp hos en fysioterapeut.

Hvis du trenger ytterligere utredning og behandling, vil legen henvise deg videre til spesialisthelsetjenesten.

Alle hørselssentraler og øre-nese-hals-avdelinger/spesialister kan tilby deg utredning, diagnostisering og behandling av tinnitus. Tilpasning av hjelpemidler, samt individuell veiledning og rådgivning, vil være en grunnleggende del av behandlingstilbudet. Flere helseforetak tilbyr gruppebaserte mestringskurs, hvor du blant annet vil få grundig informasjon om tinnitus.

I de tilfellene der man finner en årsak til tinnitus som er mulig å behandle medisinsk, er det naturlig å behandle årsaken først. Ved behov gjøres dette parallelt med at du får behandling for symptomene.

Related articles

spot_img

Share article

spot_img

Siste nytt

spot_img
spot_img