Vi får i oss et kredittkort i uken

0
447
Mikroplast utgjør svært liten risiko for mennesker

De fleste plastpartiklene i drikkevannet går rett gjennom tarmsystemet uten å bli tatt opp i kroppen, viser en rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

I sin første rapport om problemet kommer FN-organet med en foreløpig «friskmelding» av drikkevann når det gjelder plastpartikler, men understreker at det kreves langt mer forskning på området.

Mikroplast betegner plastmaterialer som er brutt ned til partikler mindre enn fem millimeter.

Vi har drukket mikroplast i årtier

Selv om vi først de senere årene har hatt økt fokus på problemet, er ikke mikroplast i seg selv et nytt fenomen.

WHO-rapporten påpeker at mennesker har inntatt mikroplast gjennom drikkevannet i flere tiår uten at man har kunnet påvise noen helseskadelige effekter.

Verdens mest solgte hjertestarterhttps://hjertevakten.com/produkt/hjertestarter/heartstart/heartstart-pakke

– Selv om vi får det i oss, betyr det ikke nødvendigvis at det utgjør en fare. Om du drikker flaskevann eller vann fra springen, skal du ikke nødvendigvis være bekymret, sier WHOs koordinator for vannhygiene Bruce Gordon til nyhetsbyrået AP.

WHO sier forskningen tyder på at mesteparten av plastpartiklene går ut av kroppen på vanlig vis uten å bli absorbert i tarmen.

Mangelfullt grunnlag

Selv om WHO forsøker å dempe mikroplastfrykten, erkjenner de at forskningsgrunnlaget for den første rapporten er relativt tynt og mangelfullt.

Lille Junior

Forskningen på mikroplast har bare pågått noen år, og WHO understreker viktigheten av å forske langt mer på helseeffekten.

Studiene som utgjør grunnlaget for rapporten har heller ikke vært standardiserte, og ulike forskere har brukt ulike vannfiltre for å telle plastpartikler i prøvene.

– Å si at en vannkilde har 1000 partikler per liter mens en annen har én, kan faktisk avhenge av hvilket filter som er brukt. Vi er i bunn og grunn der at målemetodene er ganske svake, erkjenner Gordon.

– Det er svært viktig å få mer kunnskap om mikroplast. Det er over alt. Også i drikkevannet vårt. Vi må også stanse veksten av plastforsøpling globalt, sier direktør for folkehelse i WHO Maria Neira.

To milliarder drikker vann med avføring

Rapporten peker på at den største utfordringen knyttet til drikkevann i dag er forurensing gjennom kjemikalier og avføring.

WHO mener at man i stedet for å overvåke nivået av mikroplast i drikkevannet heller bør investere i vannbehandlingssystemer for å fjerne skadelige mikroorganismer.

Resusci Junior QCPR

– To milliarder mennesker drikker vann som er forurenset av avføring. Det fører til én million dødsfall årlig. Det bør være fokuset, sier Gordon.

Slike systemer kan ha også dobbel effekt, siden de også kan fjerner opp mot 90 prosent av mikroplastpartiklene.

WHO understreker at forbrukere og myndigheter må redusere bruken av plast generelt for å beskytte miljøet.

Et kredittkort i uken

WHO vil nå forske på effekten av de minste partiklene, plastbiter under 150 mikrometer, og hvordan de påvirker de indre organene våre.

– Vi har liten kunnskap om hvordan de minste partiklene eventuelt tas opp i kroppen og hva slags virkning de har, sier Jennifer De France, en av medforfatterne til rapporten.

Rapporten advarer samtidig om at hvis plast fortsetter å forurense miljøet i samme grad som i dag, så vil plast utgjøre en stor fare for økosystemene i havet i løpet av et århundre, noe som igjen vil gjøre mennesket mer utsatt.

Tidligere studier har vist store konsentrasjoner av mikroplast i havet i Arktis og i snøen på Svalbard.

En studie utført for miljøorganisasjonen WWF i juni i år, viser at vi i snitt får i oss fem gram plast i uka, noe som tilsvarer et kredittkort.

Noen utvalgte varer