Befolkningen i Vesten er ikke lenger kolesterol-verstinger

0
406

På 1980-tallet hadde folk i Norge rekordhøyt kolesterol sammenlignet med mennesker i Kina og Thailand. I dag er er det omvendt , viser en ny studie.

Kolesterolnivået i blodet henger sammen med risikoen for hjerte- og karsykdom. Derfor gjøres det målinger av kolesterolet hos mennesker over hele verden.

Ser du på det gjennomsnittlige kolesterolnivået i hele verdens befolkning, har det holdt seg forbløffende stabilt i de siste tiåra.

Men gjennomsnittet kan bedra. Det viser en ny studie, som nå har sett på målinger fra ulike regioner.

En rekke forskere, under navnet NCD Risk Factor Collaboration, har samlet inn data fra over tusen studier med til sammen 100 millioner deltagere. Ut fra dette har de beregnet utviklingen i kolesterolnivåer hos befolkningen i 200 land, i perioden mellom 1980 og 2018.

MiniAnne

Fra Vesten til Østen

Resultatene viser at det totale kolesterolnivået har sunket markant i Europa, Australia og Nord-Amerika. I Øst-Asia og Sørøst-Asia går tallene imidlertid andre veien.

Forskerne har også sett på undertypene av kolesterol. Fordelingen av ulike typer kolesterol i blodet ser nemlig ut til å ha stor betydning for risikoen for hjertesykdom.

Høye nivåer av det gode HDL-kolesterolet henger sammen med lavere risiko for sykdom, mens mye av de andre typene er koblet til større sjanse for sykdom.

Verdens mest solgte hjertestarter

Nedgang i Norge

På 1980-tallet var nivåene av det dårlige kolesterolet spesielt høyt i befolkningen i nordeuropeiske land som Norge, Sverige, Finland, Sveits og Belgia, skriver forskerne.

Men i løpet av de neste 40 åra sank tallene dramatisk.

I land i Sør- og Sørøst-Asia, som Kina og Thailand, har nivåene av det dårlige kolesterolet derimot økt betydelig mellom 1980 og 2018.

For eksempel hadde den kinesiske befolkningen et av de laveste nivåene av dårlig kolesterol i 1980. Men i 2018 lå gjennomsnittet i landet over nivåene i mange rike vestlige land, skriver forskerne.

Førstehjelpsskrin, for brannskader og kuttskader

Statiner og kosthold

De tror det er flere grunner til de store endringene i mange land.

Trolig kan det kolesterolsenkende midlet statiner forklare en god del. I land hvor statiner er mye i bruk, kan rundt halvparten av nedgangen i dårlig kolesterol tilskrives legemidlet, skriver forskerne.

Men reduksjonen i kolesterol begynte allerede før disse medisinene ble vanlige mot slutten av 1990-tallet. Dette kan tyde på at endringer i kostholdet har hatt stor innvirkning. Forskerne mener at det å erstatte mettet fett og transfett med umettet fett har betydd mye.

Referanse:

NCD Risk Factor Collaboration, Repositioning of the global epicentre of non-optimal cholesterol, Nature, juni 2020. Sammendrag.

Noen utvalgte varer